عبدالوهاب جاذبی

عبدالوهاب جاذبی

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

 

اخبار مرتبط: