سید میعاد  صالحی

سید میعاد صالحی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

مدرک تحصیلی

دکترای مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری:

-قائم مقامی هلدینگ صنایع معدنی صندوق بازنشستگی کشوری

-عضویت در هیئت مؤسس و هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

-عضویت در هیأت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

-سرپرستی طرح‌های صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت

-مشاور معاون رئیس جمهور و ریاست بنیاد ملی نخبگان در امور نخبگان و استعداد‌های برتر

-عضویت و دبیری کمیسیون نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی

-عضویت در کمیته استعداد درخشان وزارت علوم و عضویت در کمیته نگارش سند راهبردی کشور در امور نخبگان و عضویت در شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

اخبار مرتبط: