سید محمد ناصر  مبرقعی

سید محمد ناصر مبرقعی

عضو هیات مدیره بیمه ایران

مدرک تحصیلی

 • فــوق لیسانس حقوق از دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • کارشناسی حقوق از دانشگاه دولتی شیراز

 

سوابق کاری:

 • مدیر کل شورای فنی و مدیریت ریسک
 • دبیر شورای فنی و مطالعات بیمه ایران
 • عضو کمیته فنی شورای فنی و مطالعات بیمه ایران
 • معاون مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران در تهران از سال 1393 تا 1395
 • رئیس شورای هماهنگی کل شرکتهای بیمه استان خراسان رضوی و با حکم مدیر کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان حضور در استان
 • مدیر بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 1386 تا 1393به مدت 7 سال
 • سرپرست بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 1385 تا 1386
 • معاون فنی مدیربیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 1380 تا 1385
 • رئیس اداره امور عمومی بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 76 تا 79
 • سرپرست بیمه های اشخاص بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 74- تا76
 • کارشناس حقوقی بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 71 تا 74

 

اخبار مرتبط: