حمیدرضا   کاوه

حمیدرضا کاوه

عضو هیات مدیره بیمه ایران معین

مدرک تحصیلی

فوق ليسانس و لیسانس مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

  • كارشناس عالي بيمه ايران
  • برترین مدیریت سرآمد صنعت بیمه در هفتمین جشنواره آی تک
سوابق کاری:

مدرس دانشگاه

 

مدیر عامل شرکت بیمه تعاون

- مدیر بیمه های کشتی ، هواپیما و حمل كالا بیمه ایران

- عضو کمیته وصول مطالبات بیمه ایران

-  عضو كميته تعيين ضوابط و نرخ فني بيمه نامه ( اكچوئر ) بيمه ايران

- عضو كميته ريكاوري بيمه ايران 

-  مشاور فنی مدیر عامل بیمه ایران

- مشاور اقتصادي و رفاهي وزير آموزش و پرورش

مدیر حراست بیمه ایران 

مشاور اقتصادی رئیس کل بیمه مرکزی

معاون هماهنگی و امور شعب بیمه ایران

رئیس اداره کل امور بیمه ای شرکتهای برق مجتمع تخصصی نیرو

-   رئیس شعبه ممتاز بیهقی بیمه ایران

-   رئیس اداره بیمه های اشخاص مجتمع بازار بیمه ایران

 

 

اخبار مرتبط: