پیروز  باستانی

پیروز باستانی

عضو هیأت مدیره بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری

تحصیلات لیسانس بیمه و اقتصاد

سوابق کاری:

عضو هیئت مدیره بیمه پاسارگاد

مشاور عالی مدیرعامل در امور فنی بیمه های اموال و مسئولیت

اخبار مرتبط: