كوروش پرویزیان

كوروش پرویزیان

رئيس هيئت مديره بیمه پارسیان

مدرک تحصیلی

  • كارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • كارشناسی ارشد مدیریت سیستم از دانشگاه تهران
  • دكتری مدیریت سیستم از دانشگاه تهران

 

 

سوابق کاری:

  • مدیرعامل بانك پارسیان از سال ۱۳۹۳ تاكنون 
  • مدیرعامل بانك سینا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳
  • مشاور عالی رئیس كل بانك مركزی،‌عضو شورای پول و اعتبار و رئیس موسسه عالی بانكداری از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
  • عضو غیرموظف هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
  • مدیرعامل بانك توسعه صادرات از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
  • عضو هیات علمی دانشگاه شاهد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

 

اخبار مرتبط: