رضا  جعفری

رضا جعفری

مدیر عامل شرکت بیمه سینا

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت مالی

 

سوابق کاری:

مدیریت عامل و عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی

مشاور رئیس کل بیمه مرکزی

مدیرکل بیمه ایران در استان گلستان

مدیر کل بیمه ایران در شاهرود

اخبار مرتبط: