چابک‌آنلاین، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین گفته که نباید به شرکت‌های بیمه‌ای اجازه داد که با هر نرخی که می‌خواهند بیمه نامه بفروشد و باید نرخی مشخص داشت بنابراین بیمه مرکزی باید کمک کند تا قطار بیمه، بر روی ریل خود قرار گیرد. سیدمصطفی کیایی، درگفتگوی تفصیلی خود تصریح کرده که معاونت اتکایی بیمه مرکزی در اختیار افراد باتجربه‌ای قرارگرفته و درحال حاضر در بخش اتکایی از نرخ نامه مشورتی استفاده می‌شود. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی امین بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 6585