”رضا رستموندی”، کارشناس صنعت بیمه در گفت و گو با چابک آنلاین: افزایش ضریب نفوذ بیمه باید از آموزش در مدارس آغاز شود و بیمه مرکزی آموزش را در اولویت یک خود قرار دهد. درحال حاضر آموزش درصد پایینی از فعالیت بیمه مرکزی را به خود اختصاص داده و دراین زمینه ضعیف بوده اند. مشروح گفتگوی مدیرعامل کارگزاری مباشر با چابک آنلاین بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 19713