"محمود اسعدسامانی"، رئیس مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: مرکز ارزیابی ریسک بیمه‌ها بخشی از خلاء های موجود را از طریق مقررات گذاری در حوزه ارزیابی ریسک بر طرف خواهد کرد. پیش نویس آیین نامه ای برای موسسات ارزیابی ریسک در صنعت بیمه نهایی شده تا به واسطه آن موسسات ارزیابی ریسک ساماندهی شده و ضوابطی برای فعالیت آنها تهیه شود. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با رئیس مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 18969