شناسه خبر : 1880

هر کارمند شرکت های بیمه بطور متوسط چند میلیارد تومان در سال حق بیمه ایجاد می کند؟ بیمه ایران در سال ۹۵ کارآمدترین شرکت صنعت با ۲.۵ میلیارد حق بیمه به ازای هر کارمند بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای