شناسه خبر : 1879

یکی از اقدامات مهم و راهبردی وزارت اقتصاد در دولت تدبیر و امید، توسعه رقابت در صنعت بیمه و کاهش انحصار و تصدی گری دولت در این صنعت است. از این رو طبق آخرین گزارشات بیمه مرکزی، سهم بخش خصوصی از بازار بیمه به ۶۱ درصد رسیده است که این میزان نسبت به سال ۱۳۹۱، رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای