شناسه خبر : 7122

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه پاسارگاد اعلام کرده که سرمایه خود را از مبلغ 3402000 میلیون ریال به مبلغ 5103000 میلیون ریال افزایش دهد.

افزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد از محل سود انباشته و اندوخته خواهد بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای