شناسه خبر : 6746

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت بیمه معلم مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام خود را در تاریخ 29 تیر ماه برگزار می کند، این شرکت از کلیه سهامداران خود و یا نمایندگان قانونی آنها خواست تا در مجمع حاضر شوند.

براساس صورت های مالی حسابرسی نشده شرکت بیمه معلم ، سود خالص هر سهم این شرکت به رقم 252 ریال رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای