شناسه خبر : 6658

به گزارش چابک‌آنلاین، در فرمانداری شهرستان تنگستان جلسه ای با حضور مدیر صندوق استان بوشهر و فرماندار شهرستان تنگستان،کلیه مدیران شهرستان و کارگزار 56024 مستقر در شهرستان با هدف بیمه کردن زنان سرپرست خانوار تشکیل شد. فرماندار شهرستان تنگستان برای همکاری با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اعلام آمادگی کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای