شناسه خبر : 6617

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت بیمه پارسیان اعلام کرده که بر ای ارتقای رتبه توانگری مالی و پوشش ریسک قانونی،حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت، افزایش سهم نگهداری بیمه‌نامه‌های صادره، حفظ و ارتقای سهم از بازار و جایگاه رقابتی و حفظ و گسترش بازار اتکایی، در نظر دارد که سرمایه خود را از 3000 میلیارد ریال به 5000 میلیارد ریال افزایش دهد.

افزایش سرمایه شرکت بیمه پارسیان از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی و سایر اندوخته ها خواهد بود. این افزایش سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و موافقت سازمان بورس اوراق بهادار است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای