شناسه خبر : 6584

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت بانک خاورمیانه به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات ، در نظر دارد که سرمایه خود را از 7000 میلیارد ریال به 10.000 میلیارد ریال افزایش دهد این افزایش سرمایه از محل سود انباشته  ،سایر اندوخته ها و منوط به موافقت سازمان بورس اوراق بهادار  و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای