شناسه خبر : 6467

به گزارش چابک‌آنلاین، محمد اباذریان، گفت: این طرح نمونه های خارجی موفقی داشته که توسط بیمه سامان نیز بومی سازی شده است.در این روش، بیمه نامه در سه دسته پنج هزار کیلومتری، هشت هزار کیلومتری و 12 هزار کیلومتری به صورت سالانه ارائه می شود، افزود: مشتریان می توانند بسته به نیاز خود، این بسته های بیمه ای را خریداری و در صورت نیاز آن را تمدید کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای