شناسه خبر : 6323

به گزارش چابک‌آنلاین، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۳۸.۴۴۵ میلیون ریال و از محل اندوخته مبلغ ۶۱.۵۵۵ میلیون ریال) در تاریخ چهارم خردادماه ۱۳۹۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای