شناسه خبر : 6127

به گزارش چابک‌آنلاین، ترابی یکی از کیوسکداران مطبوعاتی به مشکلات هم‌صنفی‌های خود اشاره می‌کند و می‌گوید: سال‌هاست که مالیات می‌دهیم و تحت پوشش هیچ‌نوع بیمه‌ای قرار نداریم. این درحالی است که در گذشته وضعیت کیوسکداران این‌گونه نبود. او به سابقه تاریخی این شغل اشاره کرده و ادامه می‌دهد: قدمت شغل ما به دیروز و امروز برنمی‌گردد، سال‌های طولانی است که تعدادی از افراد به این کار مشغول هستند. البته با گذشت زمان، این کیوسک‌ها تبدیل به مکان‌های کوچک شدند و بعد رشد کردند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای