شناسه خبر : 5947

به گزارش چابک‌آنلاین، ششمین حواله جبران خسارت حمله پلنگ به دامداران گیلانی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان به افراد زیاندیده تحویل شد. بر اساس قرارداد محیط زیست با یکی از شرکت های بیمه گر ، چنانچه از ناحیه پلنگ به دام های روستاییان خسارتی وارد شود؛ با نظر کارشناسی جبران خواهد شد و روستاییان به جای اقدام خودسرانه و هرگونه آسیب به پلنگ ، خسارت های وارده را باید به محیط زیست گزارش کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای