شناسه خبر : 5631

به گزارش چابک آنلاین ، سید محمد مهدی بهشتی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت انتخاب شد. داود قاسم پور دیزجی به نمایندگی از  سرمایه گذاری صدر تامین به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه ملت انتخاب و بهزاد قنبری هم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان جایگزین حمید رضا منجی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای