شناسه خبر : 5340

گزارش ها حاکی از این است که کارانه بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور پرداخت نشده است و این تاخیر و عقب‌ماندگی در پرداخت مطالبات نیز به دلیل تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای