شناسه خبر : 4663

به گزارش چابک آنلاین ،سومین کنفرانس ملی فرهنگ‌سازمانی با حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی و همچنین مراسم اعطای سومین جایزه مسئولیت‌اجتماعی مدیریت، در تاریخ ۲ و ۳  بهمن، با حمایت بانک‌پاسارگاد و در دانشگاه خاتم برگزار شد.

تقدیرنامه کنفرانس ملی فرهنگ ‌سازمانی با حمایت از تولید ملی به شرکت بیمه پاسارگاد اعطا شد. این قدردانی به پاس تلاش بی شاعبه بیمه پاسارگاد در راستای ایفای تعهدات، اقدامات انسان دوستانه و عملکرد مناسب در زمینه مسئولیت های اجتماعی ، به این شرکت اعطا شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای