شناسه خبر : 4377

به گزارش چابک آنلاین ،دکتر ابراهیم کاردگر نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با صدور حکمی مجید ملازاده قمی را به سمت سرپرست مدیریت روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.مجید ملازاده  قمی از خبرنگاران با سابقه ایرنا است.

 

                     

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای