شناسه خبر : 3476

چابک آنلاین: "پرهام بیانیان"درحال حاضر،معاون مدیرآموزش و پژوهش شرکت بیمه آرمان بوده و در کنار آن هم علیرضا بیانیان مدیرعامل شرکت بیمه آرمان است. آیا این فقط یک تشابه اسمی است یا نسبتی بین این دو فردوجود دارد؟

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای