شناسه خبر : 17982

به گزارش چابک آنلاین، محمدرضا کشاورز ، مدیرعامل بیمه دی با صدور حکمی حسین کربلایی حاجی را به عنوان مدیر برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت بیمه دی  منصوب کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای