شناسه خبر : 16137

به گزارش چابک آنلاین، زیان انباشته شرکت بیمه رازی در پایان اسفند 99 به رقم (۱,۴۹۶,۳۹۹) میلیون ریال رسیده است.

این رقم درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای، (۹) درصد کاهش را نشان می دهد.

دراین گزارش،سود خالص شرکت بیمه رازی درپایان اسفند99 به رقم۱۴۵,۲۶۰  میلیون ریال رسیده است.

در عین حال، سودخالص هر سهم شرکت بیمه رازی در پایان اسفند99 به رقم ۸  ریال رسید.

بهمن یزدخواستی، افشین تیرداد، طهماسب مظاهری و امیررضا واعظی آشتیانی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه رازی را تشکیل می‌دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای