شناسه خبر : 13034

اختصاصی چابک آنلاین؛

به گزارش چابک آنلاین، با حکم دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون، به عنوان "دبیر کمسیون بیمه"کمیته ایرانی ICC منصوب شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای