بیمه امید؛

در بیمه آتش‌سوزی، اموال و دارایی‌های مختلف در برابر خطرات اصلی آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار و همچنین خطرات تبعی شامل: زلزله، آتشفشان، سیل و طغیان، آب رودخانه، طوفان، و گردباد، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب، ضایعات برف و باران، سرقت با شکست حرز، شکست شیشه، هزینه پاکسازی محل آشوب و بلوا، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

به گزارش چابک آنلاین، بیمه آتش‌سوزی، خسارات و زیان‌های وارده به اموال و دارائی‌های منقول و غیر منقول بیمه‌گذاران را که ناشی از آتش‌سوزی صاعقه، انفجار و خطرات تبعی (اضافی) باشد جبران می کند. میزان حق بیمه این بیمه‌نامه بستگی به سرمایه و نوع فعالیت مورد بیمه دارد .

بیمه آتش‌سوزی

بیمه آتش‌سوزی توافقی و یا عقدی است که بین بیمه‌گر از یک سو و بیمه‌گذار از سوی دیگر حاصل می‌شود و در قالب بیمه‌نامه متجلی می‌گردد. بدین قرار که بیمه‌گر (شرکت بیمه) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می‌شود. متعهد می‌گردد که زیان‌های مالی بیمه‌گذار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید .

بیمه آتش‌سوزی خسارات وارده به اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول همانند ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه، ملزومات اداری، موجودی فروشگاهها و انبارها و ساختمانها و تاسیسات واحدهای صنعتی، غیر صنعتی، تجاری و مسکونی را ناشی از حریق، صاعقه و انفجار، جبران می‌کند.

برابر آمارهای منتشره بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی تجاری و مسکونی و ... دچار آتش‌سوزی می‌شوند که در نتیجه آن صاحبان آنها با خسارات مالی هنگفتی مواجه می‌گردند که چنانچه از پوشش‌های کافی و مناسب بیمه‌نامه آتش‌سوزی برخوردار باشند از محل بیمه‌نامه آتش‌سوزی خسارات وارده به آنها جبران می‌شود .

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه‌نامه آتش‌سوزی عبارتند از :

آتش‌سوزی ـ صاعقه ـ انفجار

خطرات تبعی زیر مجموعه بیمه آتش سوزی

بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی علاوه بر خطرات اصلی، مورد بیمه را تحت پوشش خطرات تبعی نیز قرار دهد .

خطرات اضافی را می‌توان به شرح زیر نام برد :

1ـ زلزله و آتشفشان Earthquake

این پوشش شامل کلیه خساراتی است که مستقیماً در اثر وقوع زلزله یا آتش‌سوزی ناشی از زلزله و آتشفشان بوده و همزمان با حوادث مزبور ایجاد شده باشد .

2ـ سیل و طغیان آب رودخانه Flood

عبارتست از جریان ناگهانی آب‌های سطحی خارج از مسیر طبیعی آن که به علت بارش برف و باران، طغیان رودخانه و یا شکستن سدها ایجاد شده باشد .

3ـ سقوط هواپیما هلی‌کوپتر و قطعات Air Crash Damage

این پوشش شامل کلیه خسارات ناشی از سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا اشیاء ساقط شده و اصابت آن به محل مورد بیمه است (به استثناء بمب و یا مواد منفجره و یا سایر جنگ افزارهای جنگی دیگر ).

4ـ شکست شیشه Glass Insurance

چنانچه شیشه در اثر عوامل خارجی، شکسته شود این پوشش هزینه‌های وارده را جبران می کند .

5ـ طوفان، گردباد و تند باد Storm

به موجب این پوشش کلیه اموال در مقابل خسارات مستقیم ناشی از طوفان، تند باد و گردباد تحت پوشش قرار می‌گیرد .

6ـ ترکیدگی لوله آب و فاضلاب

به موجب این پوشش خسارات ناشی از ترکیدگی تانکرها و لوله‌کشی آب و فاضلاب و سایر دستگاه‌های آبرسانی که در محل مورد بیمه نصب شده باشد. را جبران می‌نماید .

7ـ ضایعات آب، برف و باران Damage By Water

خسارات ناشی از آب باران و ذوب شدن برف، مشروط بر اینکه آب از طریق بام و یا گرفتگی لوله‌ها، لبریز شدن آبراه‌ها و ناودان‌ها به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد را تحت پوشش قرار می‌گیرد .

8ـ دزدی با شکست حرز Burglary

به موجب این پوشش خسارات وارده در اثر فقدان یا خراب شدن اموال بیمه شده ناشی از دزدی با شرط شکستن حرز به شرح زیر جبران می‌شود :

الف) پرداخت ارزش ریالی اشیاء مسروقه .

ب) پرداخت ارزش ریالی اشیاء خراب شده غیر قابل تعمیر .

ج) پرداخت مبلغ کاسته شده از ارزش اشیاء خراب شده قابل تعمیر .

موارد زیر نیز دزدی با شرط شکستن حرز محسوب می شود :

الف) ورود دزد به محل مورد بیمه با تهدید و عنف .

ب) ورود به محل مورد بیمه از روی دیوارها، پشت بام و حصارها .

ج) ورود سارق با کلید تقلبی و یا تخریب درب، و پنجره و ...

9ـ پوشش خسارات ناشی از شورش، آشوب و بلوا Strike- Riot- Civil Commotion

بیمه‌گر خسارات وارده به مورد بیمه را که مستقیماً ناشی از شورش، آشوب و بلوا باشد طبق شرایط پیوست بیمه‌نامه جبران می‌کند .

10ـ بیمه با شرایط اظهارنامه‌ای (شناور ) Floating Policy

این پوشش برای انبارهایی که موجودی آنها دارای نوسان می‌باشد صادر و حق بیمه متناسب با میزان موجودی اعلامی محاسبه می‌شود. براساس شرایط بیمه اظهارنامه‌ای، بیمه‌گذار موظف است پایان هر ماه لغایت پانزدهم ماه بعد حداکثر موجودی مورد بیمه را طبق اسناد و دفاتر خود کتباً به بیمه‌گر اظهار کند . در صورت وقوع خسارت احتمالی، حداکثر تعهد بیمه‌گر براساس ارزش موجودی اولیه مندرج در بیمه‌نامه و یا آخرین اظهارنامه خواهد بود .

11ـ بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی Replacement

تورم و افزایش قیمت‌ها موجب شده قیمت ساختمانها و ماشین‌آلات واحدهای صنعتی نیز بطور روزافزون افزایش یابد. لذا بیمه‌گذارانی که ساختمان و ماشین‌آلات آنها در اثر آتش‌سوزی از بین می‌رود قادر نیستند از محل خساراتی که از شرکت بیمه دریافت می‌کنند، ساختمان و ماشین‌آلات از بین رفته را جایگزین و بازسازی کنند. بیمه امید ارائه بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی به بیمه‌گذاران، درصورتی که ساختمان و ماشین‌آلات آنها در اثر آتش‌سوزی و سایر خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه از بین برود، ارزش جایگزینی و تجدید ساختمان را پرداخت می‌کند مشروط بر آنکه مورد بیمه با ارزش واقعی بیمه شده باشد. خسارت این پوشش مخصوص ساختمانها و ماشین‌آلات کارخانه‌ها است و شامل موجودی نمی‌شود .

توضیح: پرداخت هزینه‌های جایگزینی اموال تلف شده و یا تعمیر و تعویض قسمت‌های آسیب دیده (بازسازی) در اثر خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه، با رعایت شرایط مندرج در بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر است، مشروط بر اینکه مبلغ بیمه شده از ارزش روز اموال بیمه‌شده در زمان صدور بیمه‌نامه کمتر نباشد .

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه

براساس ماده 23 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی در صورت وقوع حادثه بیمه‌گذار موظف است :

1ـ حداکثر ظرف 5 روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع نماید .

2ـ حداکثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آن‌ها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه‌گر ارسال دارد .

3ـ برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع خسارت یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد .

4ـ بدون اجازه بیمه‌گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید، مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و با رعایت منافع عمومی ضروری باشد .

5ـ ضمن همه گونه همکاری که بیمه‌گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال از بین رفته و آسیب‌دیده و در صورت درخواست بیمه‌گر بهای آن بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای