شناسه خبر : 316

سود تضمینی، سود مشارکت در منافع، بازخرید بیمه نامه، دریافت وام بدون ضامن و وثیقه برخی از مزایایی بیمه عمر و پس انداز است. در مقابل پرداخت حق بیمه (یک جا یا اقساط حق بیمه در مدت معین) بیمه گر متعهد است در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه، سرمایه خطر فوت و در صورت حیات وی در سررسید بیمه نامه، سرمایه حیات را به ذی‌نفع بیمه نامه پرداخت نماید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای