شناسه خبر : 315

بیمه مرکزی با هدف حمایت از رانندگان قانون مدار و برقراری عدالت، آیین نامه جدیدی را تدوین و تصویب کرده که بر اساس آن با یک بار استفاده از خسارت بیمه ضخص ثالث، کل تخفیفات این نوع بیمه از بین نمی‌رود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای