شناسه خبر : 6267

نویسنده: علی حبیب محمدی

واقعیت این است که بیمه نامه جنگل ها در ایران به شدت گمنام بوده و جنگل ها نیز از نگاه صنعت بیمه مغفول مانده اند. تردیدی نیست که عمده شرکت های بیمه ای حتی نیم نگاهی به صدور بیمه نامه برای جنگل ها نداشته اند حال آنکه می توان در این زمینه فعالیت بسیار چشمگیرتری هم داشت.

اصولا جنگل های دنیا در بسیاری از کشور ها از جمله (آمریکا، کانادا استرالیا و..) بیمه نمی شوند و  امروزه موضوع تفاوت بین شی و مال علت این امر است. برفرض محال، چنانچه شرکت های بیمه ای در ایران به این امر تمایل داشته باشند با توجه به بالغ بر ۱۰ میلیون هکتار جنگل که در ایران در زمره اموال عمومی است ودولت مسئول حفاظت و نگهداری و بهره برداری از آن است پرداخت حق بیمه به عهده چه کسی است و آیا دولت به عهده می گیرد؟

از آنجایی که بیمه گر هم به عنوان تاجر نسبت به عملیات بیمه‌ای خود انتظار سود دارد قبل از هر چیز به شرایط ریسک و میزان ایمن بودن یا آسیب‌پذیری آن نظر دارد. این در حالی است که محدوده جنگل‌ها قابل حصارکشی و کنترل نبوده و فاقد هرگونه امکانات پیشگیری و جلوگیری ازتوسعه حریق (حداقل درسطح استاندارد جهانی) است  از این رو بیمه‌گران راغب به انجام بیمه آن نخواهند بود.

چابک‌آنلاین،چندی پیش، درگزارشی مفصل با عنوان  غربت بیمه نامه جنگل برای صنعت بیمه ۸۰ساله/ شرکت‌های بیمه خصوصی بیمه نامه جنگل ندارند به چرایی حضور ضعیف صنعت بیمه در  جنگل های ایران پرداخت بود.

دراین گزارش میخوانیم:ازآنجایی که جنگل ها در ایران ملی شده اند، کسی  که در آنها فعالیت می کند احساس مالکیت نسبت به آن نداشته و فقط درآن به صورت مقطعی به فعالیت می پردازد. بیمه نامه جنگل در حال حاضر توسط صندوق بیمه کشاورزی ارائه شده وشرکت های بیمه خصوصی به هیچ عنوان وارد این عرصه نشده اند، چرایی آن هم برای کسی روشن نشده است.

گویا دونوع بیمه نامه برای جنگل توسط صندوق بیمه کشاورزی صادرمی شودکه هردوی این نوع بیمه نامه ها، اختیاری هستند.

نخستین نوع آن، بیمه نامه زراعت چوب با مدت زمان  1  تا  3 ساله بوده که تنها درختان صنوبر و اکالیپتوس را پوشش می دهند که عوامل تحت خطر آن هم سیل،سرما ویخبندان، طوفان وخشکسالی است.دلیل تحت پوشش قرار گرفتن این دو نوع درخت این است که بیشتر مصارف  آنها صنعتی است.

نوع دوم آن هم بیمه نامه جنگل کاری نهال های 1 تا 5 ساله  استان های گیلان، مازندران و گلستان بوده که عوامل تحت خطر آن سیل،خکسالی و سرما و یخبندان است.

بیمه زراعت چوب از سال 86-87 در ایران وجود داشته اما تعداد اندکی از بهره برداران و جنگل نشینان ازوجود چنین بیمه نامه ای اطلاع دارند. درعوض اما بیمه نامه جنگل به  معنای عام آن درایران وجود ندارد و بررسی ها نشان داده که کمترکسی حتی باآن آشنایی جدی دارد. حتی بسیاری از متولیان امر و مسئولین استانی هم از وجود چنین بیمه نامه هایی بی اطلاع  هستند.

صنعت بیمه درایران از سال 1314 رسما فعالیت خودرا کلید زده بنابراین قدمت بیمه بازرگانی در ایران چیزی حدود 84 سال سابقه دارد. اما هنوز معلوم نیست که چرا شرکت های بیمه  خصوصی  در زمینه بیمه نامه جنگل اقدام خاصی انجام نداده اند!

"مجید مخدوم" عضوهیات مدیره اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در گفتگو با چابک آنلاین گفته که بعد از نیم قرن فعالیت در زمینه جنگل در ایران، هنوز از جزییات بیمه نامه جنگل هیچ  اطلاعی ندارد.!

واقعیت این است که بیمه نامه جنگل ها در ایران به شدت گمنام بوده و جنگل ها نیز از نگاه صنعت بیمه مغفول مانده اند. تردیدی  نیست که عمده شرکت های بیمه ای حتی  نیم نگاهی به صدور بیمه نامه برای جنگل ها نداشته اند حال آنکه می توان در این زمینه فعالیت بسیار چشمگیرتری هم داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای