شناسه خبر : 3328

نویسنده: آیین فرخی*

آیین فرخی: ۲۱ آبان ماه، نخستین سالروز بروز حادثه غمناک زلزله کرمانشاه بوده که در این زلزله، طبق اطلاعات منتشر شده دستکم ۶۲۱ نفرازهموطنان جان خود را از دست داده، نزدیک به ده هزار نفر مجروح و حدود ۳۶۰۰۰ واحد مسکونی هم آسیب جدی دید.

چابک آنلاین؛ آیین فرخی: 21 آبان ماه، نخستین سالروز بروز حادثه غمناک زلزله کرمانشاه بوده که در این زلزله، طبق اطلاعات منتشر شده دستکم 621 نفرازهموطنان جان خود را از دست داده، نزدیک به  ده هزار نفر مجروح و حدود 36000 واحد مسکونی هم  آسیب جدی دید.

دست آخر هم 70 هزار نفر از زلزله زدگان،  بی خانمان شده اند.

دراین حادثه،طبق آمار بیمه مرکزی،غرامت پرداختی بابت خسارت برای واحدهای مسکونی تخریب شده و سایر موارد تحت پوشش صنعت بیمه،  بالغ بر 150 میلیارد تومان، بوده است.

فراموش نکنیم که شرکت های بیمه ای  هم در این بین،با راه اندازی  واحد های سیار،فرایند رسیدگی به پرداخت  خسارت به مردم زلزله زده کرمانشاه  را به خوبی  دنبال کردند.

بررسی های اولیه حاکی از آن است که با وجود بالغ بر25  میلیون واحد مسکونی درسراسرکشور ، چیزی در حدود سه میلیون واحد مسکونی دارای بیمه نامه آتش سوزی بوده و احتمالا  دارای پوشش اضافی سیل و زلزله هم هستند.

بنابراین با وجود تلاش های صورت گرفته تا اکنون، تنها 12 درصد واحد های مسکونی موجود کشور دارای پوشش بیمه ای  هستند.

این رقم ناچیز 12 درصدی را  باید یک زنگ هشدار جدی  تلقی کرد.!

اما براستی،راهکارتوسعه و  افزایش ضریب نفوذ بیمه حوادث طبیعی در کشور چیست؟

درسال های اخیرحدود 17 درصد مرگ و میرحوادث طبیعی جهان ازجمله زلزله به ایران تعلق داشته که علت عمده آنها هم  مربوط به ساخت و ساز های فاقد استحکام درمقابل زلزله بوده است.

درسالیان اخیر و  پس از وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله در کشور، خبر پیگیری طرح یا همان لایحه بیمه حوادث طبیعی واحدهای مسکونی  به شدت در صدراخبار قرار گرفته اما هربار وپس از بررسی در دولت و یا مجلس شورای اسلامی، روند رسیدگی به آن به دلایل  مختلفی متوقف و یا به کلی به فراموشی سپرده می شود.

هرچند که لایحه  مذکور در فرایند های رسیدگی با پیش نویس اولیه، دچار تغییرات ماهوی هم شده ومعلوم نیست که در نهایت بتواند سازوکار لازم را  برای همگانی کردن بیمه حوادث طبیعی برای واحد های مسکونی کشورعملیاتی کندیا خیر!

اما هر چه که هست این ابهام وجود دارد که  لایحه  مذکور، چه زمانی فرایند تصویب نهایی خود را در دولت ویا  مجلس شورای اسلامی طی می کند؟

به طور معمول، درکشورهای  حادثه خیز، با عبرت گرفتن ازحوادث طبیعی و با استفاده از  سازوکار بیمه ای از  طریق تعیین حق بیمه متناسب با ریسک  میزان مقاومت ساختمان در مقابل زلزله و میزان خطر پذیری مناطق جغرافیایی شهری و روستایی مردم را به سمت ساخت و ساز های ایمن و مقاوم در مقابل حوادث طبیعی سوق می دهند.

راهکار صندوق بیمه حوادث طبیعی در کشور خودمان ایران هم،جمع آوری حق بیمه درسال های مختلف و سرمایه گذاری ذخایر جمع آوری شده درسال های بدون حادثه بوده که براین اساس،امکان تامین منابع مالی را برای  روز حادثه احتمالی فراهم می کند.

باید دیدکه دولت و مجلس درکنار صنعت بیمه دور خیز لازم را برای  تحقق این اقدام مهم کرده است؟

ارسال نظر

خدمات بیمه ای