شناسه خبر : 2468

نویسنده: طالب قره چماقلو*

در صنعت بیمه بارها و بارها بحث ایجاد بانک اطلاعاتی یا سایتی برای شناسایی مشتریان بدحساب و پر ریسک مطرح می شود. برای ورود به بحث در ابتدا باید تعاریفی از مشتریان بد حساب و پر ریسک ارائه داد.

در صنعت بیمه باید مشتریان بدحساب را از مشتریان پر ریسک جدا دانست و البته جداگانه تحلیل کرد.

مشتریان بدحساب به مشتریانی گفته می شود که حق بیمه خود را پرداخت نمی کنند که دو نوع هستند؛ مشتریان درشت و مشتریان خرد.

برای شناسایی مشتریان درشت نیاز به سایت یا ایجاد بانک اطلاعاتی نیست و به سادگی قابل اطلاع رسانی هستند چرا که تعدادشان کم است و البته در صنعت بیمه هم بسیار شناخته شده هستند. باید به این نکته اشاره کرد که چه بانک اطلاعاتی باشد چه نباشد شرکت های بیمه حاضر نیستند مشتریان بدحساب و درشت خود را از دست دهند.مهمترین دلیل آن، پرتفوی کلانی است که این مشتریان بدحساب در اختیاردارند به نحوی که اغلب شرکت های بیمه برای به دست آوردن پرتفوی بیمه ای این مشتریان با یکدیگر رقابت می کنند. یکی از مهمترین بیمه نامه هایی که با مشتریان بد حساب بسته می شد، بیمه نامه خودروهای صفر کیلومتر بود. بازار بیمه نامه خودروهای صفر کیلومتر به حدی جذاب است که شرکت ها، سهم بیمه را بین خودشان تقسیم می کنند و سندیکای بیمه گران نیز نرم افزاری طراحی کرده که بیمه نامه های خودروهای صفر کیلومتر را بین شرکتهای بیمه تقسیم کند و بیمه ایران نیز عملیات اجرایی امر را بر عهده گفته است. تمام این موارد به دلیل جذابیت بالا و پرتفوی بزرگی است که خودرو سازان دارند در صورتی که تقریبا تمام صنعت بیمه می دانند که خودرو سازان از مشتریان خوش حساب شرکت های بیمه نیستند.

هر چه پرتفوی مشتریانی – چه بدحساب و چه با ریسک بالا- بیشتر و بزرگتر باشد، شرکت های بیمه برای بدست آوردنشان، با هم رقابت می کنند و اساسا ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی مشتریان بد حساب درشت کمکی نمی کند.

اما در خصوص بیمه گذاران بدحساب خرد بحث فرق می کند. اگر شرکت های بیمه روشمند و مبتنی بر فناوری اطلاعات کار کنند، صورت مسئله پاک می شود، زیرا هیچ اجباری به نسیه فروشی در صنعت بیمه وجود ندارد. باید بیمه نامه ها به جای چک و قرارداد، به سمت بیمه نامه های کوتاه مدت پیوسته بروند و به صورتی منعقد شوند که فرد تا زمانی که حق بیمه خود را پرداخت میکند، شرکت بیمه نیز مسئولیت های خود را داشته باشد و هر زمان که فرد حق بیمه ای پرداخت نکند، شرکت نیز مسئولیتی در قبال فرد بیمه شده، نداشته باشد. بنابراین در این روش افراد بد حساب خرد، به راحتی از لیست بیمه گزاران شرکت بیمه حذف میشوند .

 

کارشناس بیمه

ارسال نظر

خدمات بیمه ای