شناسه خبر : 9961

در آخرین روز هفته معاملات بازار شاهد افزایش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پاسارگاد با افزایش 4.57 درصد رسید و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سینا با افزایش 0.69 درصد اختصاص یافت.

موسسه اعتباری ملل توانست بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری را در فرابورس با افزایش پنج  درصد از آن خود کند و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش یک درصد تعلق گرفت.

تنها افت قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک تجارت با کاهش 1.58 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش 1.3 درصد و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک سامان با کاهش 0.33 درصد رسید.

امروز حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران نماد سه بانک و موسسه اعتباری به رنگ قرمز درآمد و 16 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شدند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای