شناسه خبر : 9851

در چهارمین روز کاری هفته شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش 4.98 درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۶ درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با کاهش 0.13 درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 6.09  درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.98 درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد یک بانک قرمزپوش و نماد 19 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای