شناسه خبر : 9667

در آخرین روز هفته معاملات بازار شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک پارسیان با افزایش 4.44 درصد شد و کمترین رشد به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش 0.05 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش 0.96 درصد رسید و کمترین ریزش از آن نماد بانک خاورمیانه با کاهش 0.93 درصد شد.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش 3.99 درصد و کمترین رشد به نماد بانک دی با افزایش 0.19 درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۲۰ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس شاهد سبزپوش شدن 18 بانک و موسسه اعتباری و قرمزپوش شدن 2 بانک بودیم.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای