شناسه خبر : 6304

بانک تجارت گزارش عملکرد فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱اردیبهشت ماه ۹۸را در سامانه کدال منتشر کرد.

به گزارش چابک‌آنلاین، بانک تجارت در  اطلاعیه شفاف سازی  گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ اعلام کرد که مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال بابت شناسایی سود طبقات جاری و سررسید گذشته و عقود مشارکتی به روش تعهدی مربوط به ماه فروردین است.

همچنین در بخش توضیحی مربوط  اطلاعات تجمعی  بانک تجارت از ابتدای سال تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ آمده است که مطابق با دستور العمل بانک مرکزی، درآمد شناسایی شده بابت تسهیلات معوق و مشکوک الوصول به روش نقدی بوده و برای طبقات جاری و سر رسید گذشته به روش تعهدی عمل شده است.

در ادامه این گزارش  شفاف سازی  بانک تجارت آمده است که درآمد تسهیلات مشتمل بر سود تا سررسید و وجه التزام است که با توجه به رویه بانک ها در خصوص بخشودگی بخشی از جرائم تسهیلات غیر جاری، در راستای تسریع در وصول مطالبات و کوتاه نمودن چرخه وجه نقد، امکان تعدیل درآمد تسهیلات اعطایی همواره وجود دارد.

گزارش فعالیت های یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ بانک تجارت

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای