شناسه خبر : 4647

چندی پیش، برخی رسانه‌ها حقوق ماهیانه ۴۸،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل بانک دی را افشا کرده بودند. اکنون این سوال مطرح است مدیرعامل بانکی که ۳ هزار میلیارد تومان در یکسال زیان شناسایی کرده، با چه منطقی ۴۸ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است!؟

به گزارش چابک آنلاین به نقل از نود اقتصادی ، گزارش‌ها حاکی از این است که زیان خالص هر سهم بانک دی برای پایان سال مالی 96 به حدود (۴,۸۲۶) ریال رسیده است.

البته، این رقم زیان خالص هر سهم در سال 96 در قیاس با عدد (۲,۱۰۹) ریالی زیان خالص هر سهم بانک مذکور در سال مالی 95 از افزایشی چشمگیر حکایت دارد.

برکنار از این، زیان خالص کل بانک دی برای سال مالی 96 به رقم (۳۰,۸۸۸,۵۶۲) میلیون ریال رسیده است. هر چند که زیان خالص کل این بانک در سال ما قبل از آن تنها (۱۳,۴۹۹,۴۲۲) میلیون ریال بوده که به مراتب کمتر بوده  است.

هیات مدیره یا به صورت مشخص مدیر عامل بانک دی تا اکنون بابت افزایش چشمگیر زیان بانک دی، هیچ توضیحی ارایه نکرده است.

محمد رضا قربانی مدیر عامل فعلی بانک دی، از یکم تیرماه سال قبل سکان مدیریت این بانک را به دست گرفته است.

چندی پیش، برخی رسانه‌ها حقوق ماهیانه ۴۸،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل بانک دی را افشا کرده بودند. اکنون این سوال مطرح است مدیرعامل بانکی که 3 هزار میلیارد تومان در یکسال زیان شناسایی کرده، با چه منطقی 48 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است!؟

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای