شناسه خبر : 11046

در چهارمین روز هفته معاملات بازار شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک کارآفرین با افزایش 7.07 درصد شد و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش 1.13 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش 8.4 درصد رسید و کمترین ریزش از آن نماد  بانک سینا با کاهش 3.75 درصد شد.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد  بانک سرمایه با افزایش  4.97 درصد و کمترین رشد به نماد بانک آینده با افزایش 1.82 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 3.1 درصد و کمترین ریزش به نماد بانک سامان با کاهش 0.54 درصد رسید.

امروز حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان 18 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس شاهد سبزپوش شدن 12 بانک و قرمزپوش شدن 5 بانک و موسسه اعتباری بودیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای