شناسه خبر : 6835

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مدت اعتبار مجوز فعالیت ۲۰ عضو از ۴۲ عضو کنونی انجمن ملی لیزینگ ایران به پایان رسیده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت‌های لیزینگ یک نهاد مالی رسمی درکشور بوده که  به ارایه تسهیلات و اعتبار مبادرت می ورزندو مانند کارگزاران بورس و شرکت‌های تامین سرمایه نهاد مالی محسوب می‌شوند ولی تفاوت‌های آشکاری با آنها دارند.

شرکت‌های لیزینگ  رسمی، به طور معمول از زمان تاسیس مشمول نظارت بانک مرکزی وانجمن ملی لیزینگ ایران قرار دارند.

دراین بررسی مشخص شده از 42  عضو انجمن ملی لیزینگ ایران مجوز 14  لیزینگ درپایان سال 97 به اتمام رسیده است.

همچنین مدت اعتبار6 لیزینگ هم از ابتدای امسال تا اکنون به پایان رسیده که به نظر می رسد این شرکت ها برای تمدید اعتبار خود از بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

فعالیت شرکت‌های لیزینگ(واسپاری) درسال‌های اخیر در اقتصاد کشور گسترده‌تر شده است.

لیزینگ

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای