شناسه خبر : 6281

مرکز امار ایران اعلام کرد؛

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰،۵ واحد درصد و در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۱.۲واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر ۳۴،۲ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۳.۷ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴۷.۳ درصد برای دهک اول تا ۵۲.۴ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» بین ۲۳.۰ درصد برای دهک اول تا ۳۳.۲ درصد برای دهک دهم است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای