شناسه خبر : 5422

فرشاد مقیمی معاون محترم وزارت صنعت ، معدن و تجارت با انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش در سایپایدک دیدار و گفتگو کرد و در ادامه ایشان از تعمیرگاه مرکزی ، مرکز تعمیر گیربکس اتوماتیک و مرکز آموزش سایپایدک بازدید بعمل آورد.

 • بازدید معاون وزیر صمت از شرکت سایپایدک
 • بازدید معاون وزیر صمت از شرکت سایپایدک
 • بازدید معاون وزیر صمت از شرکت سایپایدک
 • بازدید معاون وزیر صمت از شرکت سایپایدک
 • بازدید معاون وزیر صمت از شرکت سایپایدک
 • بازدید معاون وزیر صمت از شرکت سایپایدک
 • بازدید معاون وزیر صمت از شرکت سایپایدک
 • بازدید معاون وزیر صمت از شرکت سایپایدک
 • بازدید معاون وزیر صمت از شرکت سایپایدک

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای