شناسه خبر : 3528

بررسی لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد، درآمد مالیاتی سال آینده حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به امسال تغییر قابل توجهی نداشته است.

چابک آنلاین: بر اساس قانون بودجه سال 1397 مصوب مجلس، کل درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات و حقوق گمرکی، حدود 149 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین در قانون مذکور، درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض گمرکی حدود 29 هزار میلیارد تومان لحاظ شده  که به این ترتیب بایستی در سال جاری حدود 120 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شود.

بررسی لایحه بودجه سال 98 که هم اکنون در آخرین مراحل تدوین خود می باشد، نشان می دهد تا این لحظه درآمد 120 هزار میلیارد تومانی از محل وصول مالیات در نظر گرفته شده است. این عدد نشان  می دهد در سال 98 درآمدهای مالیاتی  نسبت به سال جاری تفاوت قابل توجهی ندارد.

گفتنی است، روال تدوین بودجه نشان می دهد تا آخرین لحظه قبل از انتشار، امکان تغییر اعداد و ارقام لایحه وجود دارد و برای اطمینان از این اعداد باید منتظر نسخه نهایی لایحه بودجه سال 98 باشیم.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای