شناسه خبر : 5984

آمارها نشان می دهد که سال گذشته ۹هزار و ۹۹۶نفر شاغل دچار حادثه شدند که ۹۷.۲درصد از این رقم مربوط به مردان و ۲.۸درصد مربوط به زنان است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایرنا، حادثه شغلی (حادثه ناشی از کار) در واقع حادثه ای است که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از مکان یا محل فعالیت اتفاق می افتد و پیامد آن آسیب (اعم از جراحت، بیماری یا فوت) یک یا چند شاغل است. آسیب شغلی نیز هرگونه پیامد ناشی از حادثه شغلی همچون جراحت، صدمه و بیماری شغلی مرگبار یا غیرمرگبار است. 
بررسی اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که در سال 1397 در مجموع 9 هزار و 713 مرد و 283 زن آسیب دیدند. 
برابر آمارها سال گذشته برای 9 هزار و 886 نفر حادثه شغلی اتفاق افتاد که نسبت به سال 1396 کاهش 6 درصدی داشته است. 
سال 1396، 10 هزار و 513 حادثه شغلی ثبت شده است. (در برخی حواث بیش از یک نفر آسیب دیدند) و آسیب های شغلی سال 97 نسبت به سال 1396 نیز 6.6 درصد کم شده است به این صورت که در سال 1396 در مجموع 10 هزار و 697 نفر آسیب دیدند که 10 هزار و 412 نفر آنها مرد و 285 نفر زن بودند. 
678 نفر براثر حادثه شغلی فوت کردند 
از 9 هزار و 996 فردی که سال گذشته دچار حادثه شدند 678 مورد منجر به فوت شد. بیشترین حادثه شغلی مربوط به تهران پایتخت کشور است. 1563 حادثه رخ داده و 179 نفر فوت کردند. بعد از آن اصفهان با 1236 حادثه شغلی 50 نفر فوتی داشت. کمترین حادثه شغلی نیز مربوط به چهارمحال و بختیاری است که براثر 15 حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند. 
سقوط اشیا، آتش سوزی، انفجار، خفگی، تماس با مواد شیمیایی خطرناک، گیرکردن داخل یا بین اشیا و ماشین، مسمومیت حاصل از مواد شیمیایی، تماس با اجسام و سطوح داغ، سقوط کردن و لغزیدن، ریزش و ماندن زیر آوار، برخورد با اشیا و تجهیزات و جریان برق از جمله حوادث شغلی هستند. 
 فعالیت ساختمانی بالاترین حادثه شغلی را داشت 
نتایج بررسی جداول آماری وزارت کار بیانگر این است که فعالیت «ساختمان» با 37.8 درصد، «صنعت» با 34.3 درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی با 11.3 درصد به ترتیب بیشترین حادثه شغلی سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
آسیب دیدگان فعالیت ساختمانی در سال گذشته سه هزار و 735 نفر و در سال 1396 چهار هزار و 58 نفر بودند. سال گذشته سه هزار و 394 نفر در بخش صنعت دچار حادثه شدند که نسبت به سال 1396 کاهش 265 نفری داشت. 
بررسی آمارها نشان می دهد که بیشترین حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه در سال 1397، «سقوط کردن و لغزیدن» با 34.3 درصد و سپس «برخورد با اشیا و تجهیزات» با 19.9 درصد است. به این صورت که سال گذشته سه هزار و 556 نفر و در سال قبل از آن (1396) نیز سه هزار و 783 نفر سقوط کردند. همچنین پارسال دو هزار و 27 نفر بین اشیا و ماشین گیر کردند. در سال 1396 نیز دو هزار و 271 نفر براثر حادثه گیرکردن داخل ماشین یا اشیا آسیب دیدند. 
 وظیفه کارفرما در برابر کارگر
بر اساس ماده 91 قانون کار، کارفرمایان مکلفند برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و چگونگی کاربرد وسایل را به کارگران آموزش داده و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای