شناسه خبر : 9902

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: کارگاه هایی که درمحدوده روستایی فعالیت دارند مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و لیست وحق بیمه کارگران خود را صرفا به شعب تامین اجتماعی تسلیم کنند.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایلنا، علی جهانی در نشست شورای اداری استان با بیان اینکه توسعه چترحمایتی تامین اجتماعی و افزایش تعداد بیمه پردازان و حمایت از اقشار فاقد پوشش بیمه‌ای یک ضرورت سازمانی است، گفت: زنان خانه دار ازجمله اقشاری هستند که سازمان بیمه این قشر را در دستورکار قرار داده و این طیف از جامعه اعم از مجرد و متاهل می توانند در صورت عقدقرارداد با سازمان از خدمات بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به سیاست‌های سازمان مبتنی برگسترش چتر حمایتی خود گفت: رانندگان از اقشار زحمتکش جامعه هستند و متاسفانه برخی از آنان فاقد پوشش بیمه ای هستند که ما سعی می کنیم رانندگان موصوف را شناسایی و از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند سازیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای