شناسه خبر : 9751

رییس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران اعلام کرد: دو سازمان بیمه‌گر، سلامت و تامین اجتماعی به داروخانه‌ها بدهکار بوده و درشرایطی که شرکت‌های دارویی داروها را به صورت نقدی یا یکی تا دوماهه به داروخانه‌ها عرضه می‌کنند این دو نهاد بین ۶ تا ۷ ماه تاخیر در پرداخت تعهدات خود دارند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، مهدی زارعی در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: سازمان های بیمه گر نه تنها مطالبات خودرا به موقع پرداخت نمی کنند حتی زمان پرداخت را نیز تعیین نکرده و این موضوع جدا از آسیبی که به حوزه بهداشت و درمان وارد کرده به مردم هم آسیب می رساند زیرا داروخانه ها توان تامین تجهیزات پزشکی و دارو را نخواهند داشت.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت نزدیک به 7 ماه است که مطالبات داروخانه ها را پرداخت نکرده سه ماه (دی، بهمن، اسفند) سال 97 وازشهریورسال جاری هیچگونه پرداختی به داروخانه ها نداشته وسازمان بیمه تامین اجتماعی نیزاز خرداد ماه  سالجاری هیچگونه پرداختی به داروخانه ها نداشته است.

رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران، ضمن بیان اینکه برآوردی  ازکل رقم بدهی وجود ندارد گفت: خدمات درمانی به طور میانگین 450 تا 500 میلیارد بدهی در سال 97 به داروخانه ها دارد و تامین اجتماعی هم در حدود 1.5 تا 2 برابر بیمه خدمات درمانی بیمه شده دارد اما حتی تاخیر یک ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه ها را دچار مشکل می کند.

زارعی اظهارکرد: طبق تعهدی که سازمان های بیمه گر دارند باید 60 درصد مبلغ را در زمان ارائه نسخه پرداخت کرده و 40 درصد را هم در مدت 2 ماه با مراکز خصوصی و مدت 3 ماه با مراکز درمانی و بیمارستانی تسویه کنند اما به دلیل کمبود نقدینگی تعهدات خودرا انجام نداده اند که این امر در چرخه توزیع داور در حوزه بیمارستانی و خصوصی مشکل ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: تاخیردرپرداخت مطالبات تعداد بسیاری از داروسازان را در حوزه اقتصادی دچار مشکل کرده و داروخانه ها الزامی به همکاری باتامین اجتماعی و بیمه سلامت ندارند ولی تعهد به مردمی که 90 درصد آنها بیمه هستنداین الزام را برای آنها ایجاد می کند که با این دو نهاد همکاری کنند.

رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه داروخانه ها در سخت ترین شرایط اقتصادی سعی به ارائه خدمات مطلوب به مردم دارند، اظهارکرد: بدهی هردوسازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی  در یک سطح بوده و یک بدهی 7 ماهه دارند که  تلاش زیادی هم برای پرداخت بدهی خود انجام نمی دهند وبخش خصوصی هم توان اینکه بتواند مطالبات خودرا از آنها بگیرد ندارد.

وی در خصوص شرکتهای بیمه بازرگانی اینگونه توضیح داد: در بیمه های بازرگانی تعریف مشخصی از بیمه های تکمیلی وجود ندارد هر سازمانی به حوزه ای وارد شده و به یک طریق عمل می کند که این روش درست نبوده و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشته است.

رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران ادامه داد:شرکت های بیمه بازرگانی باید قبل از ورود به این حوزه پروتکل های درمانی خود را بنویسند و با بیمه های پایه هماهنگ شوند.

زارعی بیان کرد: برخی از شرکت های بیمه بازرگانی مانند شرکت بیمه دی به داروخانه ها بدهکاراست چون  بیمه ایثارگران را قبول کرده و به دلیل اینکه مطالبات بیشتر داروخانه ها را نپرداخته آنها هم نمی توانند خدمات خوبی به بیمه گزارن ارائه دهند .

وی، با بیان اینکه در شرایط فعلی جامعه نباید نگاه اقتصادی به حوزه های خود داشته باشیم،گفت: برای خدمت به جامعه باید سعی کنیم تا نگاه کاسب کارانه اندکی تعدیل شده و تامین بودجه شود تا بتوانیم خدمات صادقانه به مردم ارائه دهیم.

رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران  تصریح کرد: سازمان های بیمه گرباید  به صورت تخصصی و حرفه ای وارد بخش درمان  شوند، پراکندگی و تعدد سازمان های بیمه گر در این حوزه نه برای شرکت ها اقتصادی است و نه به نفع جامعه است.

زارعی گفت: اگر سازمان های بیمه گر با هم همکاری کرده و 2تا 3 شرکت بیمه بازرگانی به صورت حرفه ای با درنظر گرفتن پروتکل های درمانی استاندارد وارد بخش بیمه درمان شوند می توانند خدمات خوبی ارائه دهند اما الان به صورت غیر تخصصی وارد شده اند که هم به خود سازمان بیمه و هم به بیمه گزاران آسیب می رساند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای