شناسه خبر : 7936

رئیس اتحادیه خرازی فروشان و وابسته تهران اعلام کرد: اعضای اتحادیه خرازی فروشان تحت پوشش بیمه تکمیل درمان بیمه ایران قراردارند و ازعملکرد این شرکت بیمه‌ای رضایت نسبی دارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سیدحسین دکمه چی در گفت‌وگو با چابک آنلاین گفت: اعضای اتحادیه 3 سال است که تحت پوشش بیمه تکمیل درمان بیمه ایران قرار دارند و از عملکرد این شرکت رضایت دارند و اگر مشکلاتی هم وجود داشته با تعامل حل شده است.

وی افزود: سر رسید قرارداد بیمه تکمیل درمان اعضای اتحادیه در بهمن ماه هر سال است که درحال حاضر تصمیمی برای تمدید قرارداد نگرفته‌ایم .

رئیس اتحادیه خرازی فروشان و وابسته تهران بیان کرد: تعداد زیادی ازاعضای صنف از بیمه نامه آتش سوزی هم استفاده می‌کنند به دلیل آنکه در محیط بازار هستند که محیطی خطرناک و حساس است.

دکمه چی اظهار کرد: به دلیل اینکه محیط کاری ما در بازار است و در هنگام آتش سوزی دسترسی آتش نشانی به محیط بازار مشکل است نامه‌ای را برای اتاق ارسال کرده ایم که ضوابطی را برای اعضای اتحادیه بگذارند که بیمه‌نامه آتش سوزی اجباری شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش تمامی هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های  بیمارستانی استقبال از انواع  بیمه نامه ها در بین افراد بیشتر شده است.

رئیس اتحادیه خرازی فروشان و وابسته تهران گفت: تعدادی از اعضا از بیمه نامه‌های دیگری مانند بیمه نامه عمر و ... استفاده می کنند اما به دلیل اختیاری و انفرادی بودن این بیمه نامه ها از تعداد دقیق افراد اطلاعی ندارد.

اتحادیه خراز فروشان ووابسته تهران در حال حاضر در حدود 17000هزار نفر عضو دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای