شناسه خبر : 7339

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۳.۶۹ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با ۲.۳۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۴.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۹۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۱۶.۶۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با ۰.۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۹.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  میهن با ۰.۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای